Projekt – Symulator F1 / GoCart

Projekt Symulatora F1 w formie repliki Bolida F1 oraz Symulator GoCart w formie repliki GoCart w stylu lekko futurystycznym można uznać za jeden projekt pomimo odmiennego wyglądu.  Pozostałe elementy wyposażenia elektronicznego pozostają takie same.

Bolid F1 w wersji v2 został wyposażony w nowe oprogramowanie zarządzające zrealizowane w całości według mojego pomysłu. Umożliwiało one odczyt czasów z najlepszego okrążenia i późniejszy jego zapis na tablicy, który była wyświetlana podczas oczekiwania na kolejnego gracza.

GoCart w wersji v2 dostał nową zleconą i wykonaną według mojego indywidualnego planu grę i zmienione oprogramowanie do sterowania całym układem. Dzięki temu można stosować zamiennie system Windows i Linux (ta sama gra). Zmienia się tylko osprzęt zarządzający.

W obu tych projektach byłem odpowiedzialny za stworzenie całości zaplecza informatyczno-technicznego włącznie z pomysłem w postaci:

-moduł sterujący (główna jednostka sterująca wraz z systemem operacyjnym Windows/Linux)
-oprogramowanie (oprogramowanie monitorujące oraz łączące ze sobą wszystkie elementy systemu)
-moduł GSM (umożliwiał zdalne sterowanie automatem oraz jego monitorowanie)
-akceptator monet tzw. wrzutnik monet (służy do poboru opłat)

W późniejszym czasie odpowiadałem za kompletowanie całości osprzętu i przygotowywanie do montażu wraz z okablowaniem niezbędnym do działania oraz serwis zdalny i terenowy na terenie Polski oraz serwis zdalny na terenie Unii Europejskiej.

Galeria produktów